De uitgeverij van De schrijversbende

Manuscript aanbieden

Wil je een manuscript opsturen, stuur dan een mail naar blanco@buzzboeken.com. Geef aan of je je boek wilt uitbrengen onder het label van De boekenmakersbende, bij een van onze imprints of onder een eigen uitgeversnaam. Voeg het manuscript desgewenst toe als attachment. Zet in de onderwerpregel PROPOSAL [titel van je boek] en hou in je mail het volgende stramien aan.

titel
Geef de titel en de eventuele ondertitel van je boek.

over de auteur
Vertel in maximaal 150 woorden wie je bent en wat je al hebt gepubliceerd, welke wedstrijden je eventueel hebt gewonnen enzovoort.

samenvatting in één zin (of tagline)
Geef de zin (of zinnen) waarmee je de aandacht van de lezer op je boek zou willen vestigen. Denk aan de filmbeschrijvingen in bioscoopagenda’s, ofwel beperk je tot 25 woorden. (niet verplicht)

korte beschrijving van het boek
Beantwoord de volgende vragen, voor zover van toepassing. Wat voor genre is dit? Wat is de boodschap? Wat is de kracht van dit boek, cq wat maakt het anders dan andere boeken: stijl, psychologie, spanning, humor, het onderwerp of de wereld waarin het speelt of nog iets anders?

korte inhoud
Vertel in maximaal 200 woorden waar je boek over gaat, inclusief de ontknoping.

boekvolgende beschrijving
Vertel in maximaal 750 woorden waar je boek over gaat en hou daarbij de presentatie aan van je boek, zodat de redacteur weet in welke volgorde de lezer dingen meekrijgt.

het verborgen verhaal
Beantwoord de volgende vragen, voor zover nog van toepassing. Welke ontwikkeling maakt de hoofdpersoon door? Welk geheim of welke waarheid wordt ontdekt? Welk raadsel wordt opgelost? En hoe gebeurt dit? (niet verplicht)

fragment 1
Geef een fragment van maximaal 750 woorden, eventueel voorafgegaan door uitleg die nodig is voor een goed begrip van het verhaal.

fragment 2
Geef nog een fragment van maximaal 750 woorden, eventueel voorafgegaan door uitleg die nodig is voor een goed begrip van het verhaal. (niet verplicht)

suggesties voor promotie en presentatie
Geef je ideeën voor de promotie en presentatie van je boek. Ben je actief op sociale media, heb je contacten met de pers, heb je ideeën voor opiniestukken die iets te maken hebben met je boek, enz. (niet verplicht)

praktisch
Geef aan hoeveel woorden je hebt geschreven. hoeveel het boek er uiteindelijk zal tellen, wanneer je een eerste versie af denkt te hebben, enzovoort. (niet verplicht)

oordeel beroepslezers
Geef aan wat de redacteuren aan wie je je manuscript hebt laten lezen vonden van je boek. Dit is met name van belang als je je boek wilt uitgeven onder het label van De boekenmakersbende. (niet verplicht)